تورهای مالزی

همایش بین‌المللی محیط زیست و ژئوپولیتیک خلیج فارس
خليج فارس به دليل واقع شدن در مرکز جهان اسلام و دارا بودن ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان و همچنين قرار گرفتن در منطقه‌ای که محور پيوند اروپا، آفريقا و جنوب آسيا و آسيای جنوب شرقي است، اهميت ژئوپليتيک بی‌نظيری در جهان دارد. شناخت جايگاه آن و حفظ محيط زيست اين منطقه نيازمند هم‌فکری و همکاری منطقه‌ای و بين‌المللی است. جمهوری اسلامی ايران مصمم است با برگزاری سومین همايش‌ بين‌المللی «محيط زيست و ژئوپليتيک خليج فارس»، گامی در جهت شناخت، تعامل و همکاری ميان کشورهای منطقه‌ بردارد.


نويسنده : اکبری